" Mühendislik çözümlerinin limitleri hakkında
fikrinizi değiştirmeyi amaçlıyoruz."

   Saha Bilgi İletim Sistemi


  • Saha Bilgi İletim Sistemi (SBİS), tren hatlarında istasyonlar arası blok ray meşguliyetleri, renk bildirimleri gibi sinyal bilgilerinin ilgili kumanda/anklaşman sistemine iletilmesini sağlamaktadır. Enerji hattı bilgileri de bu sistemle merkezi izleme birimine (scada) taşınabilmektedir. Sistem ile taşınması istenen bilgiler saha dolaplarında yer alan uydulara (transmitter) giriş olarak alınır. Bilgilerin taşınacağı röle evi veya anklaşman merkezinde bulunan Merkez Sistemi (receiver) üzerindeki çıkış üniteleri vasıtası ile saha bilgileri taşınmaktadır. SBİS sisteminde, toplam 16 uydu aynı haberleşme kablosu ile merkez ünitesine bağlanabilmektedir. Her bir uyduda 16 giriş bulunmaktadır. Merkez ünitesine ise aktif kullanılan uydu sayısınca çıkış ünitesi bağlı olması gerekmektedir. Her bir çıkış ünitesinde de 16 adet röle çıkışı bulunmaktadır. Uydular ve merkez arasındaki haberleşme iletim ortamı bakır kablo çifti veya fiber optik kablo olabilmektedir.

 

     
Copyright © 2014    |   Robat Kontrol Otomasyon Ar-Ge Ve Yazılım Tic. Ltd. Şti