" Mühendislik çözümlerinin limitleri hakkında
fikrinizi değiştirmeyi amaçlıyoruz."

      
Katener Ölçümü - Statik

   

ROBAT KONTROL Tanıtım Filmi

 • Robat Kontrol Katener Ölçüm Sistemi (RK-KÖS),
  yüksek hızlı trenler de dahil olmak üzere herhangi bir trene
  montajı yapılabilen modüler bir tasarıma sahiptir. RK-KÖS ile
  normal seyir hızında ölçüm yapılabilmekte ve alınan veri
  gerçek zamanda işlenerek tolerans dışı olduğu tespit edilen
  yerlerin koordinatı bulut teknolojisi ile anında
  bildirilebilmektedir. Bu sistem istenirse statik ve istenirse de
  dinamik ölçüm için kullanılabilmektedir

 • Statik ölçüm, pantograf etkisi altında olmayan
  katenerin ray düzlemine göre yükseklik ve dezeksman
  değerlerinin ölçümüdür. Bunu yapabilmek için trenin raydaki
  yanal gezinmesi (hunting), süspansiyon nedenli şasideki
  salınımlar ve ray açıklığı (ekartman) değerlerinin tren
  üstünden ölçülen seyir teli yükseklik ve dezeksman
  değerleriyle eş zamanlı olarak işlenmesi gerekmektedir.

 • Dinamik ölçümde ise pantograf etkisi altındaki
  katenerin dezeksman değeri arşe (kömürlerin olduğu kısım)
  düzlemine göre ölçülür. Bu nedenle dinamik ölçümde
  sadece tren üstünden alınan veri yeterli olmaktadır.

RK-KÖS iki modülden oluşur. Üst modül, telin araca göre konumunun ve tel aşınmasının hesaplanmasını sağlar.Bu modülde endüstriyel kameralar ve çizgi lazer kaynağı kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak bir adet gözlemleme kamerası, diğer veriyle eş zamanlı olacak şekilde görüntü kaydı alır.
 

     
Copyright © 2014    |   Robat Kontrol Otomasyon Ar-Ge Ve Yazılım Tic. Ltd. Şti