" Mühendislik çözümlerinin limitleri hakkında
fikrinizi değiştirmeyi amaçlıyoruz."
      Katener – Pantograf Dinamik Ölçümü 
    Katener – Pantograf Dinamik Ölçümü
      

Kadıköy – Kartal metro hattında talep edilen ölçüm ve raporlama hizmeti firmamız tarafından DTK firmasından alınan destek ile gerçekleştirilmiştir. Bu hizmet aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:

1. Katener yüksekliği ve dezeksmanı dinamik ölçümü
2. Pantograf - katener arası darbe ölçümü
3. Her iki pantograf kömüründen ayrı ayrı akım ölçümü
4. Katener gerilimi ölçümü
5. Isıl (Termal) ölçüm
6. Pantograf karakteristiği incelemesi
7. Raporlama

Alınan ölçümler gidiş ve geliş yönüne göre farklı pantograflar üzerinden yapılarak tekrarlanmıştır. Ayrıca yoğun ve yoğun olmayan saatlerde testler ikişer defa olmak üzere tüm hat, depo alanını da kapsayacak şekilde defalarca ölçülmüştür. Toplam 20 adet ölçüm dosyası detaylı olarak analiz edilerek raporlandırılmıştır.

Kadıköy – Kartal metro hattının mevcut hali ile işletme şartları altında ölçüm ve raporlama işlemleri gerek işletmeci ve gerekse yüklenici firmalardan tamamen bağımsız olarak yapılmıştır.

 
 

     
Copyright © 2014    |   Robat Kontrol Otomasyon Ar-Ge Ve Yazılım Tic. Ltd. Şti