" Mühendislik çözümlerinin limitleri hakkında
fikrinizi değiştirmeyi amaçlıyoruz."
      Katener Ölçüm Robotu

Katener Ölçüm Robotu, katener hatlarının yükseklik ve dezeksman değerlerini 1 mm doğrulukla ölçen tam otomatik bir sistemdir. Uluslararası akreditasyonu olan firma tarafından ölçüm hassasiyeti belgelenmiştir. Katenerin yükseklik ve dezeksman değerlerini ölçen başka sistemlerin doğruluk testi ve kalibrasyonu amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. Robot, ölçüm noktasına götürülür ve kendisini raylara göre ortalaması sağlanır. Yapılacak olan ölçümü başlatmak için gerekli komut akıllı telefon aracılığı ile gönderilebilir ve sonuçlar yine telefon üzerinden alınabilir. Opsiyonel olarak cihaz üzerine yerleştirilen butonlar vasıtası ile manuel komut verme ve ekran üzerinden ölçüm sonuçlarının görülmesi seçenekleri de mevcuttur.     
Copyright © 2014    |   Robat Kontrol Otomasyon Ar-Ge Ve Yazılım Tic. Ltd. Şti